Top

Behoefte aan 24 uurs zorg?

Sport en gezondheid > Zorg  > Behoefte aan 24 uurs zorg?

Behoefte aan 24 uurs zorg?

Er komt een moment in het leven dat je fysieke of mentale gesteldheid gaat verslechteren. Dit kan zelfs zo erg worden dat je zelf geen grip meer kunt krijgen op de dagelijkse gang van zaken. Op die momenten is het belangrijk om 24 uurs zorg aan te vragen. De overheid, gemeente en zorgverzekeraar zijn samen verantwoordelijk voor de langdurige zorg.

De beginfase

De behoefte aan 24 uurs zorg ontstaat niet van de een op de andere dag. Dit is een geleidelijk proces waar je naar verloop van tijd steeds meer zorg nodig hebt. De gemeente zorgt aan huis voor ondersteuning met Wmo. Dit is de wet maatschappelijke ondersteuning, hierbij gaat het om niet medische ondersteuning maar vooral om huishoudelijke hulp en de dagbesteding. Dit is vaak in de vorm van een mantelzorger. Daarnaast vergoedt de zorgverzekeraar ook verpleging en verzorging aan de mensen thuis die dat nodig hebben.

24 uurs zorg aan huis

Na verloop van tijd wordt het steeds lastiger om de gehele dag door te komen zonder hulp. Daarom zijn er zorginstellingen die zorg aan huis kunnen bieden. Deze vorm van zorg is langdurige zorg waarvoor de overheid met haar wet langdurige zorg verantwoordelijk is voor 24 uurs zorg aan huis. Deze wordt ook vergoedt als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden en de langdurige zorg aan huis verantwoord is. Als je precies wilt weten welke kosten 24 uurs zorg aan huis met zich meebrengen dan is het verstandig om navraag te doen.

24 uurs zorg in een verpleeghuis

Op het moment dat je langdurige zorg nodig hebt of altijd onder toezicht moet zijn dan is zorginstelling ook een optie. Dit is ook geregeld in de wet langdurige zorg. Het is bij 24 uurs zorg belangrijk dat je een indicatie hebt voor de wet langdurige zorg. Deze wordt door het CIZ beoordeelt en die kijkt of je zorg kan krijgen vanuit het Wlz. Wanneer je de verzorging ondergaat bij een verpleeghuis is het voordeel dat je niet alleen bent, maar dus ook medebewoners hebt die ook behoefte hebben aan 24 uurs zorg. Hierdoor doe je nog voldoende sociale contacten op en je wordt tegelijkertijd ook nog eens goed verzorgd.