Top

De vergrijzing en de acute zorg

Sport en gezondheid > Gezondheid  > De vergrijzing en de acute zorg

De vergrijzing en de acute zorg

In 2019 is de helft van de volwassen Nederlanders ouder dan vijftig jaar. In 1950 was zo’n 33 procent van de volwassenen ouder dan vijftig. De vergrijzing slaat vooral in bepaalde gebieden in Nederland toe. In het gebied boven Amsterdam, in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Zeeland wonen veel ouderen. Ook de gebieden in de Achterhoek, Twente en Zuid-Limburg wordt voornamelijk bewoond door vijftigplussers. Steeds meer ouderen in Nederland dus. Hoe speelt de zorg daarop in? En welke partijen zijn hiervoor verantwoordelijk?

Acute zorg

Ouderen van 65 jaar en ouder en kinderen tot en met vier jaar maken het meeste gebruik van de acute zorg. Acute zorg is zorg waarbij directe behandeling nodig is. Zo’n tien procent van de acute zorg gevallen zijn levensbedreigend. Het lastige van de acute gevallen is dat het niet planbare zorg betreft. Zo kan het voor ziekenhuizen of andere zorginstellingen lastig zijn om genoeg personeel te hebben op een moment van nood

Zorg na het noodgeval

Acute zorg is qua personeelsbezetting lastig in te plannen. De normale zorg valt makkelijker in te delen, omdat het meer gebaseerd is op routine. Echter is zo dat met de vergrijzing ook deze zorg minder rek heeft qua personeel. De behandeltijd per patiënt, de opnames in het ziekenhuis en het aantal vervolgzorgmomenten neemt toe, omdat Nederland vergrijst. Bovendien vergrijst het ene gebied sneller dan het andere gebied. Dit betekent dat zorg in elke regio anders georganiseerd moet worden, zodat iedere patiënt snel geholpen kan worden.

Zorgpartijen rond de tafel

De ontwikkelingen rondom de zorg zijn alarmerend. Daarom zijn verschillende partijen rond de tafel gegaan om af te spreken hoe de zorg beter georganiseerd kan worden. Denk hierbij aan de Nederlandse Zorgautoriteit, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders. Samen moet er een overkoepelende oplossing worden bedacht. Zo kan het inplannen van meer personeel op de spoedeisende hulp al helpen. Elke Nederlander zou volgens de norm binnen 45 minuten acute zorg moeten kunnen krijgen. Hierbij speelt naast de toegang naar ziekenhuizen, ook de huisartsenpost een rol. Het drukste moment op de SEH is gemeten op maandagen. Tussen tien uur ’s ochtends en acht uur in de avond is het drukste moment voor de zorgverleners. Hier kan op ingespeeld worden door op die momenten meer personeel in te plannen, terwijl er in de nacht of op andere dagen wellicht minder personeel nodig is.