Top

Wanneer is er sprake van ongeplande acute zorg?

Sport en gezondheid > Blog  > Wanneer is er sprake van ongeplande acute zorg?

Wanneer is er sprake van ongeplande acute zorg?

Te weinig mankracht

In een ziekenhuis of verzorgingshuis zal er altijd standaard een planning worden gemaakt qua medewerkers per dag en dagdeel. Dit wordt natuurlijk gedaan met een indicatie qua hoeveel hulp er nodig is en hoeveel mensen er zorg nodig zullen hebben. Deze meetgraad is veelal juist, maar het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er op een bepaald moment meerdere zieken zijn of meer mensen hulp nodig hebben. Wanneer dit gemiddelde opeens ver omhoog schiet, kunnen er wellicht niet genoeg hulpverleners of verzorgers aanwezig zijn. Er is dan sprake van acute ongeplande zorg. Waizers kan dit gat opvangen en extra hulp toezenden. Zo hoeft men niet op de werkvloer te stressen en gaat dit niet ten koste van de kwaliteit van de zorg.

Zorg na een ongeval

Een ongeluk kan iedereen gebeuren. Dit is bijzonder heftig en wenst direct zorg en hulp. Wanneer je na een ongeluk in het ziekenhuis en daarna een revalidatiecentrum terechtkomt, is de zorg acuut. Dit moet snel worden geregeld en het is fijn als hier een professional aan mee kan werken om deze zorg zo snel en goed mogelijk te regelen.

Uitval van zorgverleners

Wanneer een zorgverlener ziek is, is dit niet alleen vervelend voor de zorgverlener, maar ook voor iedereen aan wie hij/zij zorg biedt. Hier kan een gat ontstaan in de planning. Sommige collega’s kunnen natuurlijk wat taken overnemen, maar wellicht niet allemaal of voor de volle 100%. Dit gat in de zorg moet natuurlijk acute worden opgevangen. Waizers kan hier bij helpen.

Zorg is niet te plannen. Hoewel er veel mensen dagelijks hulp nodig hebben, kan de mate van hulp en de hoeveelheid mensen die hulp nodig hebben enorm wisselen. Het is daarom lastig om dit helemaal goed te kunnen plannen. Het is daarom belangrijk dat er een specialist, zoals Waizers, is om acute ongeplande zorg te kunnen opvangen.