Top

Wat is mimetherapie en hoe ziet een behandeling eruit?

Sport en gezondheid > Gezondheid  > Wat is mimetherapie en hoe ziet een behandeling eruit?
mimetherapie

Wat is mimetherapie en hoe ziet een behandeling eruit?

Wanneer spieren in het gezicht niet goed werken dan wordt dit aangezichtsverlamming of facialisparese genoemd. Een aangezichtsverlamming kan verschillende oorzaken hebben. In een normale situatie werken de spieren van de rechter en linker gezichtshelft min of meer gelijk. Bij een aangezichtsverlamming is de bewegingsmogelijkheid van een gezichtshelft uitgevallen of vermindert. Ook kunnen er restverschijnselen ontstaan. Dan kunnen de spieren op een abnormale manier gaan meebewegen. Dit wordt veroorzaakt doordat de aangezichtszenuw niet of slechts gedeeltelijk hersteld is.

Bij bovengenoemde verschijnselen van een aangezichtsverlamming kan het zijn dat je behandelende arts je doorverwijst naar een fysiotherapeut of logopedist in de buurt die is opgeleid voor mimetherapie.

Wat is het doel van mimetherapie?

Het doel van mimetherapie is het bevorderen van de symmetrie in je gezicht. Tijdens de behandeling wordt er geleerd hoe je de bewegingen in je gezicht beter onder controle kunt krijgen. Tijdens de therapie wordt je geleerd hoe je je gezicht zo symmetrisch mogelijk kunt bewegen en hoe je het beste kunt omgaan met je aangezichtsverlamming.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Tijdens je eerste bezoek aan de fysiotherapeut of logopedist wordt er onderzocht of er met mimetherapie gestart kan worden. Zo ja, dan krijg je uitgebreide uitleg over de behandeling. Gemiddeld zijn er 10 behandeling en nodig. Een behandeling duurt tussen de 30 en 45 minuten. Tijdens de behandelingen worden er oefeningen uitgelegd en deze kan je onder begeleiding uitvoeren. Het is de bedoeling dat je ook regelmatig thuis oefent. Aan het einde van een behandeling worden de oefeningen voor thuis doorgenomen, zodat je ook thuis kan werken aan de voortgang. Tijdens een mimetherapie behandeling kan het volgende verwachten: 

  • er wordt gewerkt aan het beheersen van ongewenste meebewegingen
  • oefeningen voor het bewegen van de mond, wang, neus, voorhoofd en ogen
  • gezichtsmassage
  • gezichtsuitdrukkingen oefenen met en zonder spiegel
  • verbetering van eten, drinken en spreken
  • het verschil tussen spanning en ontspanning wordt uitgelegd
  • omgaan met een aangezichtsverlamming