Top

Wat zijn de stappen voor een echtscheiding?

Sport en gezondheid > Inspiratie  > Wat zijn de stappen voor een echtscheiding?

Wat zijn de stappen voor een echtscheiding?

Een echtscheiding is een zeer vervelende en ingrijpende gebeurtenis, die je liever niet mee wenst te maken. Helaas is het in sommige gevallen wel zo, en zul je er samen op een goede en zo prettig mogelijke manier uit moeten komen. Hoewel het zaken zijn waar je het liefste zo min mogelijk mee bezig bent, is het wel aan te raden om het goed aan te pakken. Hoe beter je alles aanpakt en dus met elkaar afsluit, hoe minder stress je hierbij gaat ervaren. Er zijn een aantal duidelijke stappen worden aangeraden om te nemen als je gaat scheiden. Wij nemen deze stappen graag met je door, zodat jij deze situatie zo goed mogelijk met je ex partner kunt afronden.

Je keuze uitspreken

De eerste stap is om met elkaar definitief een keuze maken om de scheiding in gang te zetten. Dit zal een vervelend moment zijn maar duidelijkheid is in dit geval erg belangrijk. Pas als je gezamenlijk besloten hebt om de echtscheiding in gang te zetten kun je alles gaan regelen. In deze fase is het ook verstandig om na te denken of je alles gezamenlijk kunt regelen, of dat er hulp van een externe professional zoals een mediator nodig is. Een voorbeeld van zo’n professional is de Scheidingsmediator. Zij helpen je bij het hele proces en staat altijd voor je klaar.

De mediator

In veel gevallen wordt de keuze gemaakt om de hulp van een mediator in te schakelen. Er wordt altijd een intakegesprek gevoerd waarin de mediator, ook wel scheidingsbemiddelaar genoemd, alles kan inventariseren. Uiteindelijk zullen er meerdere sessies volgen waarin een aantal belangrijke zaken aan bod komen. Welke partijen spelen een rol, wat is het belang van de verschillende partijen en welke oplossingen zijn er mogelijk om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. De mediator zal in alle gevallen rekening houden met externe factoren, zoals emoties en verdriet bij de betrokkenen.

Juridische vastlegging

Uiteindelijk zullen de gemaakte afspraken juridisch worden vastgelegd. Dit gebeurt in een ouderschapsplan als er sprake is van kinderen, of een convenant. In deze documenten worden alle afspraken vastgelegd die eerder gemaakt zijn. Denk hierbij aan de verdeling van alle spullen, de financiën, pensioenverdeling en vergelijkbare onderwerpen.

Bekrachtiging door een rechtbank

Nadat alles is vastgelegd moet het bekrachtigd worden door de rechtbank. Als alle partijen akkoord zijn met de gemaakte afspraken, zal het worden voorgelegd aan de rechtbank. Zodra alle handtekeningen hier gezet zijn, is alles officieel en is de zaak afgerond.

Niemand zal dit hele proces als heel prettig ervaren. Het is een vervelende gebeurtenis, maar uiteindelijk zal iedereen er profijt van hebben als de zaken goed en netjes worden afgerond. Het inschakelen van externe hulp is dan ook absoluut geen rare keuze. Of het nu gaat om je eigen belang, dat van de kinderen, van familie of van omstanders? Je zult er later geen spijt van hebben als je er nu voor kiest om alles zo goed mogelijk met elkaar af te ronden.