Top

Zo stimuleer je mensen om afval te scheiden

Sport en gezondheid > Lifestyle  > Zo stimuleer je mensen om afval te scheiden

Zo stimuleer je mensen om afval te scheiden

Steeds meer bedrijven vinden het belangrijk om hun afval te scheiden. Enerzijds omdat afvalscheiding aan de bron bijdraagt en meer recycling en daarmee aan CO2 besparing. Anderzijds omdat steeds meer werknemers het niet accepteren dat ze thuis al het afval scheiden en op het werk niet. In dit artikel lees je tips om gedragsverandering op het gebied van afval scheiden op de werkvloer goed te realiseren. 

Wat voor invloed heeft de overheid?

De overheid stimuleert dat zoveel mogelijk bedrijven afval gaan scheiden. Zo heeft de overheid bepaald dat al in 2020 minimaal 75% van het bedrijfsafval gescheiden ingezameld moet worden en dat in 2022 bedrijven, overheden en organisaties 50% minder restafval van huishoudelijke aard mogen hebben. Om dit te realiseren, is het belangrijk om de bronscheiding goed te faciliteren. Zo moet al het afval gescheiden weggegooid worden en daarna opgehaald worden. Met vergelijkjeafva.nl heb je dat gemakkelijk geregeld.

Gedragsverandering voor het scheiden van afval

Je kunt de bronscheiding heel goed inrichten, maar het belangrijkste is dat de medewerkers ook daadwerkelijk het afval gaan scheiden. Een veel gehoorde weerstand is: waarom moeten we dit doen als alles uiteindelijk toch in één bak beland? Omdat mensen zichzelf vaak dit soort vragen stellen, is het belangrijk om ook een plan te maken voor de gedragsverandering van het personeel. Daarbij analyseer je onder andere  de weerstanden en werk je aan gedragsinterventies door middel van maatregelen. De belangrijkste maatregelen daarbij zijn de volgende:

Zorg voor veel duidelijkheid

Neem één duidelijk standpunt in voor afvalscheiding en bepaal daarmee de nieuwe norm binnen je bedrijf. Zo blijft alles duidelijk voor alle medewerkers en ontstaat er geen verwarring bij het scheiden van het afval. 

Kies een logisch moment om de verandering in te voeren. 

Gebruik een logisch verandermoment om de nieuwe norm in te voeren, zoals de Dag van de Duurzaamheid, een (interne) verhuizing of het wisselen van afvalinzamelaar

Deel kennis met je personeel

Ook is het belangrijk om kennis te delen over het belang van afval scheiden. Denk daarbij aan hoe het afval van de bak in het pand in de container in het centrale afvalpunt komt, wat een afvalinzamelaar er vervolgens mee doet en wat de CO2 impact ervan is.