Top

Zorgen voor iemand met dementie

Sport en gezondheid > Zorg  > Zorgen voor iemand met dementie

Zorgen voor iemand met dementie

Dementie heeft een hele grote invloed op het leven van zowel mensen met dementie als hun familie. Het is namelijk zo dat een dementerende naarmate het ziekteproces vordert steeds afhankelijk wordt. Hierdoor kan 24 uurs zorg een goede uitkomst zijn maar toch zijn er ook veel mensen die ervoor kiezen om een mantelzorger te worden. OOk voor de mantelverzorger kan het een ingrijpend proces zijn dit omdat deze continu te maken krijgt met het proces.

In gesprek gaan met een dementerende

Een gesprek voeren met een persoon die lijdt aan dementie kan vaak als erg verwarrend ervaren worden. Vaak is het zo dat het gesprek leidt tot een verhaal dat erg moeilijk te begrijpen is. Voor een gesprek zijn natuurlijk twee personen nodig maar het kan voor jezelf heel erg moeilijk zijn om te begrijpen wat de persoon met dementie te zeggen heeft en daarnaast kan het ook lastig zijn om jouw boodschap over te brengen aan de persoon met dementie. Iets wat heel erg belangrijk is wanneer je een gesprek wilt voeren is om heel rustig en duidelijk te praten daarnaast kan je lichaamshouding ook helpen om ervoor te zorgen dat de persoon met dementie je begrijpt.

Activiteiten voor mensen met dementie

Voor iemand die dementeert kan het steeds moeilijker worden om deel te nemen aan activiteiten en deze ook daadwerkelijk af te maken. Dit komt niet alleen door het geheugenverlies maar ook door de verwardheid en de andere symptomen die bij dementie horen. Zo kan het zo zijn dat de patiënt zich niet herinnert hoe je bijvoorbeeld gewone dingen moet aanpakken. Hierdoor kan het zelfs zo zijn dat de patiënt zich gefrustreerd voelt omdat het niet lukt. Door samen op zoek te gaan naar activiteiten die bij de patiënt passen en die deze graag wil doen kun je ervoor zorgen dat de patiënt meer plezier heeft.

Verdriet om dementie

Voor de directe omgeving van een patiënt betekent dementie een groot verlies. Het is dan ook zo dat het dementieproces een persoon heel erg diep kan raken. Het is namelijk zo dat tijdens het dementieproces de patiënt steeds moeilijker te bereiken wordt waardoor het kan voelen alsof je steeds een beetje meer afscheid aan het nemen bent van de persoon die hij/zij was. De verzorging van iemand met dementie vraagt dan ook heel veel energie van de verzorger. Het is dan ook naarmate de ziekte vordert het steeds zwaarder wordt.